De Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren (ANNW)

De ANNW is een initiatief van ZLTO en stelt zich tot doel de kwaliteiten van het typisch Walcherse landschap te behouden en te versterken. ANNW stelt zich op als gesprekspartner voor de overheden inzake onderwerpen als agrarisch natuur- en landschapsbeheer, verbrede landbouw en agro-toerisme. De vereniging ontwikkelt o.a. nieuwe projecten ter verbetering van natuur en landschap op Walcheren. Door ondersteuning en inzet van onze leden trachten we een economisch draagvlak voor natuurbeheer en verfraaiing van het landschap te creëren onder agrariërs en inwoners van Walcheren. Omdat een van onze doelen is dat we de burgers meer willen betrekken bij alles wat er gebeurd op het platteland.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging is weggelegd voor agrariërs, burgers, organisaties, bedrijven en overheden die de Zeeuwse natuur een warm hart toedragen. Door een financiële bijdragen kan ANNW de projecten ontwikkelen die ervoor zorgen dat het Walcherse platteland aantrekkelijk blijft voor zowel ondernemer als recreant. Als lid van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren geniet u jaarlijks van enkele voordelen:

  • het voorrecht een bloemplukbon vooraf te reserverentarwe
  • gratis deelname aan door de ANNW georganiseerde excursies
  • gratis deelname aan door de ANNW georganiseerde bijeenkomsten

Kosten lidmaatschap 25,00 Euro. U kunt hier aanmelden.

Meer informatie lidmaatschap

Wenst u geen gebruik te maken van de voordelen die een lidmaatschap biedt, maar bent u wel begaan met het Zeeuwse landschap? Dan kunt u voor een kleine bijdrage onze activiteiten jaarlijks ondersteunen. U wordt 2 x per jaar op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief en u kunt tegen betaling deelnemen aan activiteiten en/of workshops van de Natuurvereniging.

Kosten donateurschap 5,00 Euro. U kunt hier aanmelden.

Als u het Zeeuwsche landschap een warm hart toedraagt, maar u niet wenst te binden, dan kunt u door een eenmalige bijdrage sponsor worden van de ANNW. Hiermee steunt u de activiteiten van de vereniging door een zelf te bepalen financiële bijdrage en u wordt 2 x per jaar op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief. aanmelden

Links

De werkzaamheden van de agrarische natuurvereniging worden mede mogelijk gemaakt door Gemeente VeereProvincie Zeeland en ZLTO

 

Contactgegevens ANNW

Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren

p/a Golsteinseweg 25
4333 RA Middelburg

info@natuurlijkwalcheren.nl