Lid worden

Lidmaatschap

Iedereen die de Zeeuwse natuur een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Agrariërs, burgers, organisaties, bedrijven en overheden zijn van harte welkom. Door uw lidmaatschap kan de natuurvereniging Natuurlijk Walcheren projecten ontwikkelen, die ervoor zorgen dat het Walcherse platteland aantrekkelijk blijft voor inwoners, ondernemers en recreanten.

Als lid van de agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren kunt u gratis deelnemen aan door de ANNW georganiseerde bijeenkomsten.

Kosten lidmaatschap 25,00 Euro. U kunt hier aanmelden.

Donatie

Wilt u geen lid worden, maar bent u wel begaan met het Zeeuwse landschap? Dan kunt u voor een kleine bijdrage onze activiteiten jaarlijks ondersteunen. U wordt twee keer per jaar op de hoogte gehouden middels een digitale nieuwsbrief en u kunt tegen betaling deelnemen aan activiteiten en/of workshops van de natuurvereniging.

Kosten donateurschap 5,00 Euro

Vrijwillige bijdrage

Als u het Zeeuwse landschap een warm hart toedraagt, maar u niet wenst te binden, dan kunt u door een eenmalige vrijwillige bijdrage sponsor worden van de natuurvereniging Natuurlijk Walcheren. Met een door u zelf te bepalen financiële bijdrage steunt u de activiteiten van de vereniging en u wordt twee keer per jaar op de hoogte gehouden door middel van een digitale nieuwsbrief.

U kunt u bijdrage overmaken naar het rekeningnummer NL29 RABO 0375 5536 57 ten name van agrarische natuurvereniging Natuurlijk Walcheren onder vermelding van “vriend van de vereniging”

Contactgegevens ANNW

Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren

p/a Golsteinseweg 25
4333 RA Middelburg

info@natuurlijkwalcheren.nl